Stap 1. Vraag een EORI-nummer aan

Wat is een EORI-nummer?
Elk bedrijf uit de EU dat internationaal zakendoet en douanehandelingen uitvoert, gebruikt een EORI-nummer. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification. Als u zaken doet over de grens en gegevens met de Douane uitwisselt, gebruikt u dit identificatienummer, bijvoorbeeld als u aangifte moet doen. In Nederland gebruikt u ook een EORI-nummer als u een accijnsvergunning hebt.
Het EORI-nummer zorgt ervoor dat gegevens sneller worden uitgewisseld in de EU. Dat werkt efficiënt. Niet alleen voor de Douane, maar ook voor u.

Alleen voor 'marktdeelnemers'
EORI-nummers zijn er voor rechtspersonen, zoals een BV. Maar ook voor natuurlijke personen met een bedrijf – de eenmanszaak.
Filialen krijgen geen eigen EORI-nummer, maar gebruiken het nummer van de hoofdvestiging.

Wanneer hebt u het EORI-nummer nodig?
U hebt het EORI-nummer nodig wanneer u aangifte doet of een vergunning aanvraagt. U hebt ook een EORI-nummer nodig als u de aangifte laat doen.

Hoe kom ik aan een EORI-nummer?
Wanneer u voor het eerst aangifte doet of laat doen, of een vergunning aanvraagt bij de Douane kunt u het EORI-nummer zelf samenstellen. Maar u kunt het nummer ook aanvragen.
Doet u ook aangifte in het buitenland? Dan moet u het nummer altijd aanvragen.

Doet u aangifte in Nederland?
Dan kunt u uw EORI-nummer zélf samenstellen:
>> Begin uw EORI-nummer met 'NL'.
>> Voeg uw RSIN toe. Hebt u een eenmanszaak, dan is uw RSIN hetzelfde als uw burgerservicenummer. Heeft uw RSIN minder dan 9 cijfers? Vul het dan aan met nullen, zet die vóór uw RSIN.
U kunt uw EORI-nummer meteen gebruiken, en hoeft het niet aan de Belastingdienst / Douane door te geven. Zij controleren en registreren het nummer automatisch wanneer u het de eerste keer gebruikt in uw aangifte of aanvraag van een vergunning.
Voorbeeld:
  Uw RSIN is 123456.
  Dan is dit uw EORI-nummer: NL000123456

Vraagt u uw EORI-nummer liever aan? Download dan het aanvraagformulier:
Heeft u een hoofdkantoor in Nederland?

Heeft uw bedrijf de hoofdvestiging buiten de EU?Brexittool - Stap 2Brexit Toolkit - bedrijfsplantraining